By zuka_x / Get This!

www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com 0492 25 26 26www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com 0492 25 26 26 www.zestaphoni.com
 

  ზესტაფონის რაიონს სასარგებლო სტრატეგიული - გეოგრაფიული მდებარეობა უჭირავს. იგი გაშლილია ზღვის დონიდან 160მ სიმაღლეზე, კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე ყვირილას ორივე სანაპიროზე. მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება ხარაგაულის რაიონი, ჩრდილო აღმოსავლეთით ჭიათურის რაიონი, დასავლეთით თერჯოლის რაიონი, სამხრეთ დასავლეთით ბაღდათის რაიონი.

  რაიონის ტერიტორიაა 423,7 კვადრატული კილომეტრია. იგი წარმოადგენს ისტორიული კოლხეთის დასასრულს და ხასიათდება სუბტროპიკული ჰავით. რაიონის მოსახლეობა უკანასკნელი აღწერის მონაცემებით შეადგენს 76 208 კაცს, საიდანაც ქალაქის მცხოვრებია 24 158 კაცი.

რაიონის შემადგენლობაშია ერთი საქალაქო, ერთი სადაბო და 17 თემის (56 სოფელი) საკრებულო. რაიონის ცენტრი ქ. ზესტაფონი მდებარეობს მდინარე ყვირილას მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე. ქალაქში არის სარკინიგზო მაგისტრალის ძირითადი სადგური.

  ზესტაფონი, როგორც ქალაქი ისტორიისათვის ახალგაზრდაა. წერილობითი წყაროებით იგი მე-19 საუკუნის სამოციან წლებში იხსენიება.

სახელწოდება გადმოცემის თანახმად წარმოდგება «ზედა ფონისაგან». მე-19 საუკუნის ოციან წლებში აქ იყო კაზაკთა ჯარის პოსტი, ეგრეთ წოდებული «ყვირილის პოსტი» და ზესტაფონსაც ყვირილა დაერქვა 1871-წელს, როცა თბილისი-ფოთის რკინიგზა იქნა გაყვანილი. აშენდა ვაგზლის შენობა და დაერქვა «ზესტაფონი».

რკინიგზის ხაზი-თბილისი-ზესტაფონი-ფოთი 1872-წელს ამუშავდა, რკინიგზის ხაზის გახსნა-კურთხევა იმავე წლის 14-აგვისტოს საზეიმო პირობებში მოხდა. რაიონის ეკონომიურ ზრდა-განვითარებას მძლავრი ბიძგი მისცა მანგანუმის, ანუ როგორც მას მაშინ უწოდებდნენ, შავი ქვის აღმოჩენამ.

ჭიათურიდან ზესტაფონში განუწყვეტლივ ჩამოჰქონდათ შავი ქვა ურმებით, ფორნებით, ცხენებით და აქლემებით. ჭიათურა შორაპნის რკინიგზის ხაზი მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო გაყვანილი. ზესტაფონში კიდევ უფრო ფართოდ გაიშალა ვაჭრობა.

  მანგანუმის აღმოჩენასა და მის ჩამოზიდვას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა რაიონის ზრდა-განვითარებისათვის, მაგრამ ამ ამბავს თავისი ჩრდილოვანი მხარეებიც ახლდა. აქამდე სუფთა და ანკარა მდინარე ყვირილა მნიშვნელოვნად გაბინძურდა, რადგან მის ნაპირებზე მოეწყო მანგანუმის სარეცხი და გამამდიდრებელი ქარხნები.

რაიონში თავმოყრილია ქვეყნის სამრეწველო პოტენციალის სოლიდური ნაწილი. კერძოდ, სააქციო საზოგადოებები: «ფერო», «საქკაბელი», «იონი», «გრაცია» და სხვა.

ძირითადი სამრეწველო პროდუქციაა: სხვადასხვა სახის ფეროშენადნობები, სილიკომანგანუმი, ელექტროლიტური მანგანუმი, ალუმინისა და სპილენძის სხვადასხვა სახის კაბელები, შიშველი გამტარები, ძარღვული სადენები, რუბეროიდი, ნახევარგამტარიანი და კაჟბადიანი მაღალი ძაბვის გარდამქმნელები, ავტობლოკირებისა და სიგნალიზაციის სისტემები, დენისა და ძაბვის ტრანსფორმატორები რკინიგზის მაგისტრალებისათვის, საოჯახო ავტოტრანსფორმატორები და გენერატორები, ელექტრო აკუმულატორის სამუხტი მოწყობილობანი, ცეცხლგამძლე აგური, მერტელი და სამკერვალო ნაწარმი.

რაიონში მნიშვნელოვანი პერსპექტივებია გადამამუშავებელი მრეწველობის შემდგომი განვითარებისათვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია შპს «საქარის მარანი», სააქციო საზოგადოებები: «იმერეთი», «ვაჭევი» და «სვირი» სადაც დიდი რაოდენობით იწარმოება ღვინო, ღვინო-მასალები, ბრენდის სპირტები და კონიაკი.

სააქციო საზოგადოება «ფეროს» დატვირთვით და შეუფერხებელი მუშაობა განაპირობებს რაიონის ეკონომიკური დარგების მთელი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, როგორიცაა, მშენებლობა, ტრანსპორტი და ვაჭრობა-მომსახურეობა. ამასთანავე იგი იმერეთის მხარის და განსაკუთრებით კი ჭიათურის რაიონის ეკონომიკური პოტენციალის შემდგომი ამაღლების გარანტიაცაა.

  გარკვეული პერსპექტივებია სააქციო საზოგადოება «გრაციის» (ყოფილი სამკერვალო ფაბრიკა) შემდგომ ამოქმედებაში. რომელსაც საინტერესო პერსპექტივები გააჩნია.

მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პოტენციალი გააჩნია სააქციო საზოგადოება «საქკაბელს» რომელიც 100%-ით კერძო საკუთრებაშია. ხარისხიანი, მაგრამ ზვირადღირებული კაბელის დამზადების გამო, დღეისათვის იგი კერძო შეკვეთებზე მუშაობს. მაგრამ საწარმოს აქვს შესაძლებლობა აწარმოოს მაღალკონკურენტუნარიანი სხვადასხვა სახის კაბელები, ძაღვული სადენები, შიშველი გამტარები, რომლებიც კონკურენციას გაუწევენ ქვეყანაში შემოტანილ იაფ, მაგრამ უხარისხო უცხოურ ნაწარმს.

  გარკვეული სასიკეთო ტენდენციები იკვეთება მშენებლობის განვითარების მხრივ. რაიონში ფუნქციონირებს ისეთი უმძლავრესი სამშენებლო ორგანიზაცია, როგორიცაა საწარმოო გაერთიანება «იმერეთი-1», რომელსაც სამუშაო ობიექტები აღებული აქვს არა მარტო რაიონის, არამედ რესპუბლიკის რამდენიმე ქალაქშიც.


სოფლის მეურნეობა

ვაზი ერთ-ერთი დამახასიათებელი კომპონენტია ზესტაფონის რაიონისათვის. ღვინის ქარხნები რომლებიც მთლიანად 100%-ით სააქციო საზოგადოებებს და კერძო სექტორს წარმოადგენენ, საუკეთესო ხარისხის ღვინო და ღვინო მასალებს აწარმოებენ.

სააქციო საზოგადოება «სვირთან» ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული ფრანგულ ფირმა «კასტელს», რომლის წარმოებული პროდუქციაც __ ჩამოსხმული ღვინო მთლიანად საზღვარგარეთის ქვეყნებში იყიდება.

შპს «საქარის მარანი» უნიკალური ღვინოების აგრეთვე ერთ-ერთი მწარმოებელია ქარხანაა.

სტაროსელსკის სახელობის საქარის საცდელის სადგურის სარდაფში_ღვინოთეკაში ინახება ღვინოების უნიკალური კოლექცია მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან.

რაიონში განვითარებულია მესიმინდეობა. აჯამეთის საცდელი სადგურის მიერ გამოყვანილია სიმინდის ჯიში «აჯამეთის თეთრი»_ რომელიც დარაიონებულია დასავლეთ საქართველოში და ითვლება მაღალმოსავლიან ჯიშად, რომელზედაც დიდი მოთხოვნილებაა.


ტურიზმი

ზესტაფონის რაიონი ტურიზმის თვალსაზრისით საუკეთესოა. აქ განლაგებულია ციხე ქალაქი შორაპანი, წევის წმინდა გიორგის ეკლესია, სოფელ ზედა საქარაში ბაზილიკის ტიპის წმიდა გიორგის სახელობის «გულბანდიანის» ეკლესია. სოფელ ალავერდში «მწყერიციხე», «საგელათოს» ეკლესია საზანოში და სხვა მრავალი.

 


ტრანსპორტი

რაიონს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს გეოგრაფიული მდებარეობით. აქ გადის სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტის მთავარი მაგისტრალები. უახლოესი მანძილი შავი ზღვის მთავარ პორტებამდე_ბათუმამდე და ფოთამდე_შესაბამისად 192 კმ და 140კმ-ს, ხოლო ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტებამდე შესაბამისად 40კმ და 100კილომეტრია.

რაიონში გადის ევრო-აზიის დამაკავშირებელი დერეფანი («აბრეშუმის გზა») და დიდი ნავთობსადენი.